หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 83
 


 
ประเพณีตานก๋วยสลาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม [ 30 ก.ย. 2559 ]  
อ่าน: 427
 


 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก [ 30 ก.ย. 2559 ]  
อ่าน: 377
 
 
         


 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]  
อ่าน: 532
 


 
คู่มือประชาชน ด้านการลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 29 พ.ย. 2558 ]  
อ่าน: 561
 


 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลป่าสัก [ 14 ก.ย. 2558 ]  
อ่าน: 675
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 20