หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนมูล   ธนาคารขยะตำบลดอนมูล   24 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562   24 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562    24 พ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งแค้ว      24 พ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   การถวายพระพรชัยมงคล เนืองในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    24 พ.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   กิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน    24 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนำ้ดิ่ม ประจำเดือน มิย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562   24 พ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562   24 พ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และท่าน สท.นิภา อ่อนน้อม สมาชิกสภาเทศบาล (อาวุโส)   24 พ.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1738/td>