หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   ประกาศชื่อผู้รับจ้าง โครงการเทลานคอนกรีตสาธารณะบริเวณห้วยจำฮั่ง หมู่ที่ 1   24 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   แบบสรุปราคากลาง โครงการเทลานคอนกรีตสาธารณะบริเวณห้วยจำฮั่ง หมู่ที่ 1   24 เม.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการเทลานคอนกรีตสาธารณะบริเวณห้วยจำฮั่ง หมู่ที่ 1   24 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.สอง   วันเทศบาล 2562   24 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   ประกาศชื่อผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่3   24 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3   24 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แดนชุมพล   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา โครงการปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3   24 เม.ย. 2562 1
ประกาศสอบราคา ทต.ห้วยหม้าย   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   24 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จั๊วะ   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 5 สตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562   23 เม.ย. 2562 1
ประกาศสอบราคา ทต.ห้วยหม้าย   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถและตกแต่งขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2562   23 เม.ย. 2562 0
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1705/td>