หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย)   23 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่คำมี   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านวังช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เม.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางบัวผิน คู่เงินทอง ถึงคันคลองชลประทาน หมุ่ 2   23 เม.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.นาพูน   ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน   23 เม.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2    23 เม.ย. 2562 2
ประกาศสอบราคา ทต.ห้วยหม้าย   ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรขุดทางน้ำ   23 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ   23 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา   23 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองหม้อ   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   22 เม.ย. 2562 6
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.วังชิ้น   ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่ง ครูภาษาไทย   22 เม.ย. 2562 37
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1705/td>