วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง  59 0 12 ก.พ. 2562
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่แม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่  4462 7 14 มี.ค. 2557
สมัครงานที่อบต.  5929 14 28 ม.ค. 2557
เว็บไซต์ อบต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1922 6 1 พ.ย. 2556
ส่งเสริมคนดี-ควบคุมคนไม่คี  972 2 4 ก.ย. 2556
ฝากลิ้งครับ  497 1 23 เม.ย. 2556
พนักงาน  471 1 22 มี.ค. 2556
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร  427 0 1 มี.ค. 2556
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล/และบรรจุใหม่ ด่วน!!!   535 0 3 ธ.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  847 4 4 ส.ค. 2555
  (1)     2      3      4      5